SERVIS KOMPJTUERASH

SERVIS KOMPJTUERASH
DISA NGA SHËRBIMET QË OFORHEN NË SERVISIN TONË
 • Formatime, Programime të ndryshme
 • Instalimin e Sistemeve Operative si: , Windows 7,8,10,  32 dhe 64 bit, Linux, Mac, Android etj;
 • Instalimin e Sistemeve Mac, Linux si dhe Instalimin e dy sisteme njëkohësisht
 • Riparimin e Sistemit Operativ të dëmtuar; Windows 7,8,10  32 dhe 64 bit, Linux, etj
 • Instalim të programeve Profesionale sipas kërkesës;
 • Instalimin e Programeve për menaxhim Bare, Restorante, Farmaci Supermarket, Institucione Buxhetore etj ;
 • Instalimin e programeve të kontrollit në distance për Salla internet, Bare,etj. Si dhe  programe regjistruese e monitoruese;
 • Instalimin e Kontrollit Prindëror;
 • Instalimin e Programeve Profesionale Krijuese ;
 • Ndërtimin e Sallave te Internetit, bashkë me programet dhe lojërat e nevojshme;
 • Zëvendësimin e pjesëve hardwer të dëmtuara;
 • Zëvendësimin e pjesëve hardwer të dëmtuara për Laptop
 • Heqjen e passwordit të sistemit dhe të biosit;
 • Pastrim të Pc Desktop dhe Laptop;
 • Ndërrim ekrani për Laptop si dhe ndërrim fshi të ekranit ; Riparim të Motherboard;

 

 

Skills

Posted on

5 March, 2017