Ndërtim rrjeti dhe mirëmbajtje rrjeti.(Network)

 

Ndërtim rrjeti dhe mirëmbajte rrjeti për:

 • Biznese të vogla;
 • Biznese të mesme;
 • Biznese të mëdha;
 • Institucione;
 • Zyra;
 • Salla;

 

Ndërtime të ndryshme rrjetesh sipasë çdo kërkese të klientit. Mirëmbajtje dhe suport në çdo kohë.

 • Instalimi dhe konfigurimi Server;
 • Instalimi dhe konfigurimi i sistemit rezervë(Backup);
 • Instalimi dhe Konfigurimi PC Client;
 • Instalimi dhe Konfigurimi Exchange Server;
 • Këshilla dhe mbështetje rrjeti (networking);