Programe Menaxhimi për çfarë do lloj biznesi. 

Interlondon-Internet ofron programe për menaxhimin e biznesit më çmimet më të favorëshme në tregun shqiptar.

Më poshtë po ju shkruajm një pjesë të gjith listës të programeve

  • Program për menaxhimin e pikave të Këmbimeve Valutore
  • Program për Menaxhimin e Pikave të Karburantit
  • Program për Menaxhimin e Njësive Tregtare
  • Sistemi i Menaxhimit të Hoteleve me shumë Poste Pune
  • Sistemi i Menaxhimit të Farmacive dhe Depove Farmaceutike
  • Sistemi i Menaxhimit të Njësive të Prodhimit
  • Sistem per menaxhimin e Klinikave dhe Laboratoreve Dentare